οἰκειότερον

οἰκειότερον
οἰκεῑότερον , οἰκεῖος
in
adverbial comp
οἰκεῑότερον , οἰκεῖος
in
masc acc comp sg
οἰκεῑότερον , οἰκεῖος
in
neut nom/voc/acc comp sg
οἰκεῑότερον , οἰκεῖος
in
adverbial comp
οἰκεῑότερον , οἰκεῖος
in
masc acc comp sg
οἰκεῑότερον , οἰκεῖος
in
neut nom/voc/acc comp sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”